Joan Pujolar s’incorpora al Consell Editorial de la Revista de Llengua i Dret

26 octubre, 2015

Coberta revist aLlengua i Dret

La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, de periodicitat semestral, publica estudis acadèmics sobre el llenguatge administratiu i jurídic, el dret lingüístic i la política i la planificació lingüístiques

Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari